Contractul individual de munca – notificare de incetare

author
1 minute, 31 seconds Read

Codul Muncii prevede ca „pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta numai printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti”, fara a fi necesara motivarea acesteia. Notificarea de concediere in perioada de proba se face in baza art. 31 alin. (3).

Astfel:

a) angajatorul poate sa prevada in notificare si un scurt termen de preaviz;
b) in cazul in care salariatul este cel care are initiativa incetarii contractului, angajatorul va trebui sa inregistreze notificarea primita;
c) daca angajatorul este cel care are initiativa incetarii contractului de munca, nu va trebui sa ii propuna salariatului trecerea pe un loc de munca vacant din unitate, chiar daca acesta ar corespunde pregatirii profesionale a salariatului. Prevederile art. 64 nu sunt aplicabile;
d) in cazul unei concedieri colective, daca angajatorul reinfiinteaza posturile pe care le desfiintase in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.

Model Notificare

Nr. ____ din ____________
S.C. ___________S.R.L., avand sediul in ___________ nr. _______, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ____________, reprezentata prin dna/dl. _______ in calitate de Director General, formuleaza prezenta

NOTIFICARE

de incetare a contractului individual de munca in temeiul art. 31 alin. (1) alin. (3), inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr… din data de.. a dnei/dlui ……… angajata/angajat al societatii noastre in functia de ……..

Compartimentele financiar-contabilitate si resurse umane vor duce la indeplinire prezenta.
Prezenta notificare poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii la Tribunalul ____________.

Data emiterii: ____________________Director,

L.S.

Am luat la cunostinta notificarea de incetare a contractului individual de munca: _______________________
(semnatura salariatului si data comunicarii)

Mai multe informatii despre contractul individual de munca gasiti pe http://www.clublegislatiamuncii.manager.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.